Meine Bilder

Jack Harkness
Beiträge: 2165
Registriert: Mi 8. Okt 2014, 19:26

Re: Meine Bilder

Beitragvon Jack Harkness » Mi 17. Dez 2014, 11:46

:? Daran dachte ich auch spontan,als ich Dein Bild sah,ohne Deinen Text zu lesen.Es ist für den Betrachter so,als hättest Du die Seele des Märchens im Bild eingefangen.Ich kenne dieses Märchen auch,da es ein Paradebeispiel für Ungerechtigkeit und Armut darstellt.In Deinem Bild kommt die Armut und Verzweiflung des Mädchens voll zum Ausdruck.Es ist nicht nur sehr authentisch gezeichnet,sondern wenn man sich die Mauer ansieht auch sehr genau.Auch hier stimmen alle Proportionen und Linien mit der Realität überein.Es hat Charisma und entführt den Betrachter eben genau in dieses Märchen. MEGA-GE..L. d-up

[respekt]

Benutzeravatar
Seelenfieber
Beiträge: 2348
Registriert: Mi 5. Sep 2012, 20:31

Re: Meine Bilder

Beitragvon Seelenfieber » Mi 17. Dez 2014, 16:59

Sehr schön gezeichnet Schneeflocke und wunderschön fomuliert d-up d-up
Heiliger Erzengel , verteidige uns im Kampf, gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so wir bitten demütig: Du aber Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherziehen, mit göttlicher Kraft, in die Hölle hinab.

Benutzeravatar
Schneeflocke
Beiträge: 1969
Registriert: Mo 14. Jan 2013, 22:40

Re: Meine Bilder

Beitragvon Schneeflocke » Mi 17. Dez 2014, 17:17

Die Geschichte ist nicht meine. Hört auf mir dafür zu gratulieren.
Jede Geschichte verdient es gehört zu werden.
Angeal Hewley Final Fantasy VII Crisis Core

Jack Harkness
Beiträge: 2165
Registriert: Mi 8. Okt 2014, 19:26

Re: Meine Bilder

Beitragvon Jack Harkness » Mi 17. Dez 2014, 18:08

Offtopic:
@ Schneeflocke Du kannst ruhig mal ein Lob annehmen,weil Du es Dir verdient hast.Die Geschichte mag nicht Deine sein,aber das Bild ist von Dir.In diesem Sinne *ätsch* Gut gemacht.

Benutzeravatar
Seelenfieber
Beiträge: 2348
Registriert: Mi 5. Sep 2012, 20:31

Re: Meine Bilder

Beitragvon Seelenfieber » Do 18. Dez 2014, 20:07

Offtopic:
Genau d-up d-up d-up
Heiliger Erzengel , verteidige uns im Kampf, gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so wir bitten demütig: Du aber Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherziehen, mit göttlicher Kraft, in die Hölle hinab.

Benutzeravatar
Schneeflocke
Beiträge: 1969
Registriert: Mo 14. Jan 2013, 22:40

яé: иαllØώεen¡

Beitragvon Schneeflocke » Fr 30. Okt 2015, 18:55

ϾάûtΪøn
Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error

Responsefield not existent: Internal system error: Field undefined. Please contact system administrator.
Respônςèf íèld nÔ't êxištent: InteRиαl Sуѕtєм ERrяσя: Fï҉ë͏lÐ ü͝n̴Ðë̷ƒ̛ïn̢ë̵Ð̸

ρ҉Ŀ̕͟є̷̢Дš͟͞є́ ς̦͇͍̊͛̚ό̟̣̤̰̘̻ͩͫЛ̺̥̱̲̗̳ţ̹͈̯̘̠͈̩ͣ̂Д̩̹̭̪̮̌̄ͯ̅̑ͬ̊ς̤̮͗̍ţ̦͕̤̙̒̀ š̞̲̰͚̝̻͖̭̥̍̐̋Ϋ̹̣͖͙̠̰̉̍š̻͎̝͈͎̝̠ͯ͌̿͌͐ţ̣͌̉є̫̥̏̇̊Μ̝͎̮̟̻̤̠͊ͥͣ̀͗̇ã̪̟͓͈͕ͦ͂͐͛́̽̃̑͌ϐ̘͇̫̥͚̩̒̎̾m̗̥͖̫̮̒ͨ̈̋̂̋ͩͤ́ͅΐ̫͎̺̞̫̤̬̯͌͒̀ͮ̽ǹ͙̪͓̜̱͙̰ͧ̎ͥͮỉ̗͚̞̃ͫ̓s̤̯̫̩̫̤ͪ͋ͫͥͫ͒͆ͩ̆t̘̟̤̖͎̀͋ͅя͇̙͔̈́͗̆̿̂͌̚ᾳ͍͖̖̟̳̦͉̐͐̓ͅt̞̿̀́¤̠̘͍̦͓̋ͣ̂ͧ͋ͪ̄ͯr̙̳͔̭̣͒̽͌͋̐̔̒... S̩͊ͧ̇̀i̦̠̥͙̤̳͌̆̔̏̊e̷̥͓̞͔͖͕̫ͭͣ͂͑̉̎̒ ̼̤̂͊ͧ̓̈͆͞r̘̝̬̱͖̖ͯ̋ͥį͕ͥͤ͊͆ͨ̃e̶̮̼̪̯̬̋ͪ̈ͤ̋f̧̖̠̰͍̪̫̼͂ͥ,̶̮͕̖̙̓̐ͮ ̑̀ͦ̃ͪ͌̅͞u͋͋͗ͧ̓̿͜n̜͎̘̐d̶͇̳͈ ̖̹̤̼̬̭͒̾n̲̖͖̹ͦ̀i̙̲̞̲ͮ̍ͮ̍e͉̻͔̞͎̝͖͑̉́͐̒̚͘ḿ͇̳͍̦̤̪ͅa͈͖̮nͧ̊ͨͦ̋d̩̥̣̗̦̣̓͋̄́ ͎͍̫͇͚͇̝̿ḩ̆ͭ͋ö̶̩͑ͯř̥̠̞̘͕̪͒͊̑̋ͧt̗͎͇̮̮̓̍̋̔̒̊̆eͭ͏̰̭̝.̮͇̭͕̮̼̾͐̑̅̎͜ͅ.. ̸̲͛ͨ̇ͯͨͩ


K̞̾o̘͓̞̲̐m̜̱̰̂̓ͤ̒̌m͕̜̞̈̓̏̂̕ ̱̰͚n̨̦̮̹̭̘̅̑äͭ̉ͬ̑ͧͫ̄̀h̞̺̱̦̘̽ͭḙ̟̳͉͚̟͎ṙ̜̜̩̯͍̌̏̾ͥ ̭̃ͩ̿ͥ̍̒m̑҉͙e̷̬ḭ̖̥͓̯̖͓ͬ͆̄̐͊̈͢n̤̏͋͗ͭ́̓ ̱̫̹̘̼̉̌̊̓K̛̩̥̦̺̰̊ͅi̟̓̏ͤͩ̒̎n͍̝̳̟̍͗̂̿̓̓͟d̫̪͓ͤ̚.̸͍̜̳͓̥̈̌̈́̔͐̏

D̩͛͛̿ͭ͌ͭͧu̳̪͔̗ͮ̔͊ͯ̊ͅ ̬͍ͯw̭̮ỉ͚̞̟̟̟̈́l̯̹͊͂̔̍̌̉l̎̏̒̓ͪ̓s̠̪͑͑̏ͥͪ̔̚t͚̖͖͉̍̋͗̊ͮ̆́ͅ ̞̤̣̼͖̳̟̉ͭ̿̎̅w̬̞̠̣͇i̗͕̯͚̠̤͙̊̌ṣ̣͍̤͇̀̋ͥ̋̌̏̌s̬̻̤͉̿e̖͍͗n̻͖̠̣̠,́ ̘͉̎̊̉̊w̲͖̩̮ͯ̃ͮ̎̿̈ẽ̻̲̼͔̀r̙̰̳̽͂̄ͯ̀̌ ̘̼͔̱̾͆̃í͚͍̭̰c̟̑̔̓̃͐̈h̗̥̫̪̜͕͌ ͕̯̫b͍̜̦̼͓ͤ͑ͯ͊ͥ̾ͅi̘̎ͦ̀̀̒ͧ̓n̳͎̩̣̼̩̏̌ͨ͛ͩ¿̩̭̗͐͗̒̀ͅ ̯̖͌̾̋ͬ̽͛I̟̹̖̞͙̔ͯͫ̃ͪc͓̭͇̜̣͆ͭh̖͋̂͛̄͆ͫ̄ ̣̮͉͍̖͔͚ͣ͌b͙̯͉̓̑́i͕̯͖͇͐͊̊n͊͒͒̇́ ̱͔̱̩ͬͭ̑̎ͬͤd̹̖̼́a̦͕̻s̙͎ͭ͌̌̅ ͔̻̩̗͚̩͐̈́̊̔e̦̗̫ͥẅ͖̲͈̘͈́i̦͉͍͚͓͚͌͗ͤͪ͋̚g̝̤̝̬̩̤͙̃̃̓ͭ̚e̹̖̞̙͕̦͇ ̻̹F̻͖ͦ̿͆̏̾̎̑eͬͦ̒͌uͮ͐ͫͩ̊̓ͯẻ̼̻̈́ͯͫ̏͑r͕͍̟̰̣̩ͫ̄̐ͅ,̬̝̗̙͍͗̓ŭ̮̩̬̤̇̒̚ṅ͚͖̥̩̰ͫͩd̻̲͎͇͕͚͖̞̰͐́̾ͥ͐̇ͥ

d͕̪͙͓͋͊̚è͇̖̩̱͉̲̔̈͋͆̀͌ͅr͉̮̞̈́ͤ͑̀̐̎̀͐ ̪͖͉͍̗̰̘̱͆̋ē̲̯̦̾̌͊̉w̟̺̙̣̠͓̦ͣ͋͋ͯͨ̈͋ͭi͓̜̝̩̰̎ͫͮͩ̂̔̂́g̜̘̠͚͕͖̟̗͐ͩͭ̾̏̓̍̓ͅe͕͈̪̖̟̮̅͊̔̇̑ͬͯͅ ̜̭̱̜͒ͨ͌ͨͦF̬̮̠̰͔̘̻̙̿̽̃̅̿͗̑͑̽r͇͖͔̳̪̩̥̗ͧ̿̌̓o̘̯̻͔̦͎̟ͩ͐s͈̻̱̫̞̻̞͙̭̾̃̐̾̃ͬt̫̱͎͙͉̝̳̖̊̋̍̽̿̊ ̬̺̠ì̺̇̈ͣͭ̐c̠̠͈͓͑̈́̊̔̐̽̋ḧ̖͖̘͚̑̈́͊̃̄ ͎̜͔̩̙͇̒̎̍̊b̥̪̰̦͂ͪ̏͛ȋ͔̰͚̪̠̀ͥ̆̂̾ṅ͚ ̺͐d̐̃ͪͦe̞̳͖̭̜̝̝̒̚r̪̠̰̉̑̓̓j̞̜͍͂ͅe͕̟̫̫̺̎̎ͭͬ̾n̳̭̯͕ͥͭ͂i͖͇̦͌g̥͙̼̬̖̱̙ͬ̈ͤ̓e̓͗ͥ̋̚,̞͐̀͗̂ ̥̯̺̙̳̏̃̂ͭͤ̾d̦͚̘͔̍e͕̘̪̥̩̤̱̽ͩr̫̮͖ͅ ̦̞̻̦̳̋i̫̫m̩̙͛ͤͅm͕̂e̬͒ͯ̾r̖ͯ̀͆ ̻̳͙͔ͣ͒̌̆͑̔

i̻̳͙ͦ̽̉̇ͣ͒̌̆͑̔iͦ̽̉̇ͥn ͈͋̂̉ͨ̅̎dͪ̽̾̄e̬i̙͇̟̋̓̂̈́͗͋n̗̟̠̺̼̠̳͆͆e̱̜̰ͩ̽͆͒̃̃ͅm̳͎̺̫ ̫̾̃̇ͤ̎̅Ś͙̲̋̄̄ͣͅc͍̉̍̐͒̅̑h̥a̦͛ͬ͆͗͋ͅͅt͍̾̐̍̾t̤͍͓̥̗̝en͍͔͉̲̭̹̄ͧ̓ͬ̾̍ ̯͕̤͕ͦ͌̍̉̉̉ͧs̀ͬ̍̇̋t͉̩̞͔éh̻̳̞̣̞̦͈ͩ̋ͣ̒t͓̲͈ͅ.̱̘̩̯̠ͪ̄̑͛͛̚

S̸͝p̶̶͝ü͢͠͡r̵̛s̶̴ţ ̕͞d͡͞ų͝ s̴ć͟h̢̕o̸ǹ͘͡ ҉͠m̨e͜͞͡i̸͘ne͠ ̛̕A̢͏̸n̢͞w͘͞ese͟n̴h͢͢͝e̸i̛͟͝t̸̵?̸͞͠ ̴̕M͞e̴i̕n͜͡e͞n͞ ̶d̶̛͝u̷͏n͘k͡l͏e͡n̶ ̸S̡͟͠c̷͞͏ha̵͘͞t̴͡t̵̀e̶͟͢n̡ ͞üb̢̕e͟͟r̶͟͟ ̀d̴́į̕͟r?̸ ̧̡͘

M͟͞e͏i̸ņe͝͡n͏̛͟ h̬̝͓̒̌ͬ̓ͤ̃ē͎̻̗̝͍͆͋̌͐ͅi͎̥̬̜̥̅ͥ̅̏ͬ̇ͅß͈̳̙̔ͬ͛e͇̺͓͖̙̬̘͗̏ͨ̾n̞͎̞̗͚͙̟̑̈́́ Á͢͢t̸͟͢e҉́m̡ i҉̛n̕ ̸d̶eiņ͘é͟m̢̀ ̨̡͜Na͡ck̷̸̢e͢͏̛n, ͡m͝e̡͘i̶͘n͡e͜ ̴͏k͘͠a̕҉l̡͜͝t̸͟e͡͡n̡ ̢͘f̡́͘e̕͝ư̡͡c̢̛ht̵̕e҉́͠n̸̛ H̢͝ä̶ņ̵de҉̀ ͘͝a̧͜u͝f̢ ̧d̀e͟͝i̡͢͠n͘e҉r ̷̵b̴̀la̕͜͝nk̶̢e̕͏n̢͡ ̶͝S͝͞chu̶͘͡ĺ͏͘t̨͞͝e̡͏r?̸̷

Ḯ̖͆̃̒͒̔ͅc̦ͥ̅h̗ ̻͕̥̗̍ͤ̍h̲̠͈̻̫͚ͤͬ̆̿ͫͅa̪̫̯͔̖͚̠ͧ̒b̹͗̒͋̑e̘̲̜̩̺͇̒̂̌ͣ̓̚̚ ̫͇͓ͯ̏͑ͣw̫a̯̙̞͎͉̹͇̐̇͊s͈̣͈͛ͨͅ ͇̬̩̱̜͖͍ͮ̋̑ͯf̃ͧ͛̊̑̚ü͖͕̭ͦ͐̒r̳͂ ̹̥̐ͬ͒ḓ͍̽i͓̲͓͙͓ͬ̌c̭̯̼̳̳̊h͈ͯ͗̈́̍,́ͪͭ̋͌͋ ̞̮̒͗ͣe̖̼͇ͨ̿ͩ̑͆ͮͨͅi͙͚ͤ̎̆͊̾̽̅ͅn͈̖͚͖ͬ̂̽̒ͣ͋̆ ̭̜̫͙ͧn̳͍̱̪̥̟̘̈̇ͭͬ͒̑ḙ̭͓͕̫̙͔̒ͨ̔̆̚t͙̙̾ͭͯ̎ͦ̌tͧe͇̦s̘̠̪͉̟͋ͦ̉ͣ ̭̼͓̝ͭ͌k̮̏̉͌͆l̜͍͍̲̤͇̺̓̐̚e̦̯̳̻͕̺ͧ̎̽i̳̯̳̥ǹ̳̫̠ͮͩ̌ͬě͎̱̫̻̲̍ͩ̆͊̾s̮̫͎͓̘̪ ̜̜̘̱̪͓̙ͮͯG͔̰̱̋ͫ̒͒͋ͤe͖̥͈ͥ̿̃ͧͬ̎s̲̰̩̹̮̺̭͊c̮̙͇͋̊ͨhͧ̒ͯ͒̈́e̖ͬ̍̊n̗ͤk͎̗͕̥̪̅,͎̜ͬͯ̐ ̻̺̰̗͛ẹ̫ͯͣͩ̆̚ͅx̬̟̳̅̊̏͌t͓͈ͭ̊ͬ̾͗ͧ̏r͈̙̝̖͖̙̎ͪ̿̈́̚ã͎͕͍ͅ ͍̗ͤ̆͂̀f͕͌̈̐ͪͤ̾ü̼̮̗ͅr͉̼̠͙ ̯̝̩̖͐ͬͅunͥͯ́̿ͧͫͬs͓̱̮ͨ̒̌ͅē͇ͨ͐ͨr̾̎̀̍ḛ͐ͫ̐ͪͨͩͨn̖̊ͦ̅̊ͣ ̩̬̙̌b̺͓͚̥̘͈̟̔̚e̤͚̱ͪ̔̽s̠ͭ̂ͬͧo̟͂͐ͭ̈́n̳͔̮d̮̙ͪ̓e͎̮̻̣̠͚ͫ̆̓̏̏̈́͋r̤̜̲̩ͨͪ̆̑ḙ͍͉̬͈̓̓̔̚n̞̞ͅ ̮̋ͨ̐̓ͬ̒Ṱ̣̜̽̌ͥạ̰̗̺̖̿ͅg̳͍̟̙̰͚̖.̲̥͍ͦ̾̂̌ͥ ̱̬̖̩̉̒͋̚Ö͖̤ͥͭ̍̓͐̆f͉̞̩͖̞͔ͩ͊̌͂͋͗f͎̥ͫ͋̿̌n͍̣͎͕̖̭ͪͫ͌̇̆̆ͅe̱͎͖̩̘ ̩͓̲̝̥͑̈́̆̌͗͊̓e̟̹̫ͬ̈́̑̿ͪ͗̂s͕̞̰͌̒ͬ̊ ̩̰͒ͯ̉d͉̹̫͖̖̺̜̂̇͌̈̅͒͐o̮͐c̱̝͈̗̪͆ͫͦ̒͗ͮͣͅh̹̠̟̮̹͖̍ ̩̱̘͙ẅ̞͖̰̺̅ë́͒n̹̂̾̿͛ͦn̮͉̺̰͚̋͗ d̹̜̣̯̣̫̀̍͆ͯͅu̳̗͓̠̭͈ͩ ̲̠͓͐̃d͖̼̏̈ͦͭ̏̅i̞͕̠̍ͨ̆̊̒c̬̘̼͚͋̓̆ͬͣ̾͑ͅh͈͇̖͖ ̰̳̩t̖̏ͩ̇̏̚r̩͈̹̰̗ͬ̽͌̉ͅa̟ͬͅu͉̗̱̬̲ͫͯ͆ͨ͗̆̚ͅs̱̝̦̥t̞̱͎̊̆ͅ.̈̄


SPOILER:
_

H̶̶̫͚̼̙̩͓̯̳͔̘̦̦̥͕̻͖̹̦͉̐̈́ͪ̄a̗̻͚̗͎͓͈͖̾̉͑͆ͫͥ̓͘͘͞͡p͌ͭ̎͗̄͡͏͟͠҉̩̝̬̹̙p̵̴͕̟̘͖̫̟͎͎̖̜͗ͯ̓͛̆̋ͫ͒̄͌̀̀͡ÿ̸̶̾͛͊ͤͦͥͧ̏͟͠҉̣̥̩̞̝̫̫̞̙̟̤̞̱̳͉̰̥ͅ ̷͔͚̤͍̝̐̄͆͂̍͋̄̽͡͞͠͝H̵̼̻̝͕̖̤͈̳̳͕͇̯̦̘̥̲͓̥̹ͥ̂̂̂̆̽ͫ̓ͩ̅̑ͤͭ̈̍ͮ̚͠a̠̜̻̠̪͙͍̦̤͚͕̙̩͖͖̞̼̒̑ͩ̿ͬͪ̍̂̐͒́͘͠͝ͅl̶̸̨̲͇̰̦̟̜͍̭͐͌̄ͯ̀̆̽̉͒̅ͣ̌͘l̀̃̇̽ͭ̑̚̚҉̨̡̦̟̘͓̯̠̲͇̖̗̥͉̳̱̩̪́͟o̒̅̏̒ͫ̓̔̍̎̈ͬͫͧͬ̚҉҉̘̣̥̗̫̳͢w̨͍͎̱̟͉̫̜̺̟̯̠ͮͧ͌ͪ̾̃͐̅̌̌ͬ̅̓̕͜͝ȩ̛̛͖̣͓̪̺̓̅̋ͬ̔ͥ́͛̏̚͢ͅͅe̸͍̱̥͇̬̲̼͒͋̍̋̆̋ͯͨ́͝͠n̷̼̳̥̜̭̯̱͓͇̠̬͕͔͈͉͙̔ͦ̍̒̓̊̒ͥ͊̓ͯ̊̏͆ͭ͌̓̊ͨͅ l̰̩͍͆̂̒ͪ̉̍̍i̯̖̳̲e̬̪͛ͦb̼̣͌e̫̘̝̫͍̥̿̄̎̓ͭ̑ ̠͍̼̱͇̭͈ͥL̲̣̞͉ͥ̔̽̐̂ͦe͊̓̅ͨ̀ͨu̱͋ͧͯ̀̾̚t͓͚̺̩̺̱ͨ̎͗̍̂̄̈eͣ̆_

Bild
Jede Geschichte verdient es gehört zu werden.
Angeal Hewley Final Fantasy VII Crisis Core


Zurück zu „Kunst“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast